แจ้งพนักงานพ้นสภาพจากการทำงาน
น.ส.สาวิตรี  พึ่งสามัคคี
น.ส.วณิสตา  หมื่นจินะ
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์
พนักงานฝ่ายขาย
พ้นสภาพจากการทำงาน
เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 55
พ้นสภาพจากการทำงาน
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 53
 
นายมณฑล  มุสิกมาศ
นางสุภาวดี  เมืองจุมพล
ผู้จัดการฝ่ายขาย
พนักงานฝ่ายจัดซื้อ
พ้นสภาพจากการทำงาน
เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 53
พ้นสภาพจากการทำงาน
เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 53
 
   

         บุคคลดังกล่าวได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท เอ็ม. เค. ที. แม็กเนติค จำกัด การกระทำใดๆ ของบุคคลดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น