การรับประกันสินค้า
 
บริษัทมีการรับประกันสินค้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. รับประกันความเป็นแม่เหล็กถาวรตลอดอายุการใช้งาน
2. รับประกัน Casing, Housing และชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ 1-2 ปี

3. รับประกันการเข้าตรวจเช็คสนามแม่เหล็ก
ฟรี!! พร้อมออกใบรับรอง
    (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น)

Our Satisfaction Guarantee and Product Warranty

 
Our company is offeringthe the full guarantee of products as following;
1. Guarantee for magnetism is covering the entire of the life span for
    Permanent Magnet
2. Guarantee for Casing, Housing and electronic accessory approximately
    1-2 years.
3. Offering to check the Magnetic Feild in the term of free services based on our the
    company's term and certification.