แม่เหล็กที่ใช้ในระบบลำเลียง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ ลำเลียงกระป๋อง และเคลื่อนย้ายจากหน่วยบรรจุไปยังหน่วยผนึกตราสินค้า ที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ใช้ในอุตสาหกรรมที่มีกระป๋อง,ฝาขวด, ปลอกแบตเตอรี่ เป็นส่วนประกอบ เช่น อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง เป็นต้น

Magnetic Conveyor systems transport steel products, other packaging and different type of tin-plate industry the items conveyed include cans, bodies, bases, lids, crown corks , battery casing quickly and efficiently. It also use for feeding cans to and removing them from the filling/sealing units.